Organizatorzy

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

Ośrodek „Rozdroża” jest nową miejską instytucję kultury w Lublinie działającą od października 2008 roku. Został powołany przez twórców i osoby współpracujące z Fundacją „Muzyka Kresów”. Celem działalności Ośrodka jest spotykanie i zderzanie tradycji naszej kultury z utopiami dwudziestowiecznej awangardy – wyzwalanie energii, jaką daje skojarzenie dawnego z najnowszym, doprowadzanie do twórczego „iskrzenia” między przeszłością, a wyrafinowaniem współczesnej sztuki.

Mirosław Haponiuk – dyrektor Ośrodka Rozdroża
Jan Bernad – dyrektor artystyczno-programowy Ośrodka Rozdroża
Anna Gorgol, Anna Horyńska, Anna Jaśko, Renata Kamola, Eliana Kisielewska, Karolina Majkowska, Monika Mamińska-Domagalska, Grzegorz Paluch, Krzysztof Twaróg

www.rozdroza.com
rozdroza@rozdroza.com
Tel: + 48 (81) 466 61 67
Fax: +48 (81) 466 61 64

 Współorganizator:

Fundacja „Muzyka Kresów”

Fundacja „Muzyka Kresów” powstała w 1991 roku z inicjatywy uczonych i twórców Lublina. Działalność Fundacji adresowana jest do środowisk twórczych i ośrodków naukowych w Polsce, Rosji, na Białorusi, Litwie i Ukrainie, których działalność dotyczy szeroko rozumianej tradycji i dziedzictwa kulturowego. Głównym celem Fundacji jest prezentacja i badanie kultur tradycyjnych, a w szczególności muzyki tradycyjnej i sakralnej narodów i grup etnicznych zamieszkujących Europę Środkowo – Wschodnią. Działania Fundacji mają jednoczyć środowiska intelektualne w pracy nad odtworzeniem tożsamości narodowej i kulturowej narodów i grup etnicznych tej części Europy.

 www.muzykakresow.pl
fundacja@muzykakresow.pl
Tel. 691 522 806, 782 338 536

© Rozdroża 2017
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)