Kontakt

Biuro festiwalowe:
Renata Kamola – koordynator festiwalu
info@npe-festiwal.pl
Grzegorz Paluch – koordynator wolontariuszy
wolontariat@npe-festiwal.pl
Karolina Majkowska – promocja
promocja@npe-festiwal.pl
tel. +48 81 466 61 68

Dyrektor artystyczny festiwalu:
Jan Bernad – Dyrektor artystyczno-programowy OMIT Rozdroża
janbernad@o2.pl
tel. +48 81 466 61 69

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. +48 81 466 61 67
rozdroza@rozdroza.com
www.rozdroza.com

Napisz do nas

© Rozdroża 2017
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)