Kontakt

Dyrektor artystyczny i koordynator festiwalu:

Jan Bernad – Z-ca dyrektora ds. artystyczno-programowych OMIT Rozdroża
janbernad@o2.pl
tel. +48 81 466 61 69

Biuro festiwalowe, promocja:

Alina Sheyda
a.sheyda@rozdroza.com
tel. +48 81 466 61 68

Anna Król
a.krol@rozdroza.com
tel. + 48 466 61 67

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. +48 81 466 61 67
rozdroza@rozdroza.com
www.rozdroza.com

© Rozdroża 2021
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)