Kontakt

Biuro festiwalowe:
Edyta Wołowczyk – koordynator festiwalu
e.wolowczyk@rozdroza.com
Monika Mamińska – asystent koordynatora
monika.maminska@gmail.com tel. +48 513 67 95 61
Alina Sheyda – promocja
a.sheyda@rozdroza.com
tel. +48 81 466 61 68

Dyrektor artystyczny festiwalu:
Jan Bernad – Z-ca dyrektora ds. artystyczno-programowych OMIT Rozdroża
janbernad@o2.pl
tel. +48 81 466 61 69

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. +48 81 466 61 67
rozdroza@rozdroza.com
www.rozdroza.com

Napisz do nas

© Rozdroża 2018
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)