Zołotoj Wozrast (Białoruś) / fot. Tomasz Kulbowski

© Rozdroża 2019
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)