Zespół ze wsi Gałki Rusinowskie k/ Przysuchy (Polska) / fot. Tomasz Kulbowski

© Rozdroża 2017
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)