Zespół Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych w Moskwie pod kier. Swietłany Własowej (Rosja) / fot. Maciek Bielec

© Rozdroża 2019
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)