Seminarium „Nowe problemy starej muzyki” / fot. Maciek Bielec

© Rozdroża 2018
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)