Seminarium „Nowe problemy starej muzyki” / fot. Maciek Bielec