Rada (Białoruś), Kapela Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej (Polska) / fot. Wojtek Kornet