Rada (Białoruś), Kapela Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej (Polska) / fot. Wojtek Kornet

© Rozdroża 2019
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)