NOC TAŃCA (Kompania Wołoczebna, MOBA i Branko Tadic) / fot. Tomasz Kulbowski

© Rozdroża 2018
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)