NOC TAŃCA (Kapela Pańczaków z Rdzuchowa) / fot. Tomasz Kulbowski