Pekko Kappi (Finlandia), Rajko Knežević Brajić, Dušan Brkljač, Mirko Vidović, Drago Kos, Branko Balta, Zoran Grahovac (Serbia) / fot. Wojtek Kornet

© Rozdroża 2019
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)