Trys keturiose (Litwa), Zespół śpiewaczy ze wsi Toneż (Białoruś) / fot. Wojtek Kornet