Trys keturiose (Litwa), Zespół śpiewaczy ze wsi Toneż (Białoruś) / fot. Wojtek Kornet

© Rozdroża 2019
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)