Rytis Ambrazevičius

Wilno / Litwa

doktor nauk humanistycznych (2005), profesor na Politechnice w Kownie i na Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru. Członek Europejskiego Seminarium Etnomuzykologii (ESEM), European Society for Cognitive Sciences of Music (Escom) oraz Rady Doradczej czasopisma Interdyscyplinarnych Badań Muzycznych. Ekspert kilku litewskich i europejskich funduszy naukowych. Absolwent Uniwersytetu Wileńskiego (1984, fizyka). Przebywał na stypendium i przeprowadził badania naukowe w Szwecji (1995, 2001), i Norwegii (1997). Autor książek: Zapisy i Transkrypcja Muzyki Etnicznej (1997), oraz Psychologiczne Aspekty Skal Muzycznych (2008). Ponadto jest autorem wielu artykułów naukowych (ponad 60), wygłaszał referaty podczas wielu konferencji (ponad 90) na Litwie i za granicą (USA, Japonia, Łotwa, Estonia, Polska, Ukraina, Rosja, Białoruś, Słowacja, Austria, Węgry, Włochy, Grecja, Niemcy, Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania, Francja). Prowadził wykłady i warsztaty w Finlandii, Norwegii, Polsce, we Włoszech, w Estonii i na Łotwie. Jego zainteresowania badawcze to: etnomuzykologia, akustyka muzyczna i psychologia muzyki: śpiew tradycyjny (litewski i inne tradycje; prezentacja, stylistyka, percepcja, transkrypcja, transmisja); psychologia poznawcza muzyki, akustyka mowy, metody matematyczne w muzykologii. Jest liderem zespołu folklorystycznego „Intakas” i członkiem grupy folkrock „Atalyja”. Współpracuje z Fundacją Muzyka Kresów od 1992 roku.

W ramach Festiwalu Najstarsze Pieśni Europy 2018 Rytis Ambrazevicius poprowadzi zajęcia poświęcone litewskim pieśniom tradycyjnym. Uczestniczki zajęć: Zofia Bernad, Anna Jakowska, Barbara Kusińska, Zuzanna Lelek, Hanna Linkowska i Zuzanna Pastuszenko wystąpią z Rytisem Ambrazeviciusem podczas festiwalowego koncertu w dniu 6 października 2018 r.

Rytis Ambrazevičius
© Rozdroża 2019
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)