Monika Mamińska

Współtwórczyni i były prezes Fundacji Muzyka Kresów. Od czasu istnienia ośrodka Rozdroża prowadzi zespół kobiecy o zmieniającym się składzie. Zespół bierze udział w imprezach, których główną tematyką jest muzyka tradycyjna, ale także jest częstym wykonawcą projektów Jana Bernada na festiwalu KODY i koncertach poświęconych muzyce improwizowanej, elektronicznej i inspirowanej tradycją. Interesuje ją, oprócz obrzędowej i estetycznej roli muzyki ludowej jeszcze jej terapeutyczne działanie.

O koncercie:

Monika Mamińska uważa się raczej za nauczyciela, niż za artystę, dlatego w projektach ściśle tradycyjnych występuje rzadko i niechętnie, woli improwizację opartą na tradycji (krótka współpraca z zespołem KR39). Solowa część występu będzie oparta na pieśniach kurpiowskich z Bandyś, Długiego i Krobii, z badań terenowych oraz zbiorów ISPAN, natomiast wspólna z  częścią zespołu Rozdroży będzie rekonstrukcją wesela z Kostomłotów na Podlasiu oraz kilku pieśni z podlaskich obrzędów kalendarzowych (Borysówka). Pieśni te zostały zapisane na badaniach terenowych w roku 1996 i będą wykonywane w tamtejszej, ukraińskiej gwarze.

© Rozdroża 2019
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)