Kapela Brodów

Polska

Kapela istnieje od 1992 roku. Na repertuar zespołu składają się utwory świeckie i religijne z obszaru Pierwszej Rzeczypospolitej. Koncerty kapeli stają się często przewodnikiem w kalendarzu polskich świąt i obrzędów.

Aby nie uchybić pięknu starodawnych pieśni i partytur, zespół występujący według potrzeb w różnych składach zachowuje oryginalne maniery wykonawcze oraz – w przypadku muzyki religijnej – właściwy jej tematyce kontekst.

Muzycy pamiętają przy tym, że muzyka karmi się indywidualnością jej wykonawców; więc nie tyle cytują ile opowiadają tę samą, co przed wiekami, historię.

Kapela Brodów
© Rozdroża 2021
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)