Joanna Gancarczyk

Śpiewaczka, artysta plastyk, muzykantka, uczennica wiejskich muzykantów i śpiewaczek. Zbiera i wykonuje muzykę tradycyjną głównie Polski centralnej, ale również Polesia ukraińsko–białoruskiego, organizuje wydarzenia kulturalne i edukacyjne związane z muzyką tradycyjną, prowadzi warsztaty śpiewu, tańca, warsztaty dla dzieci. Jest współtwórczynią Pograjki Łódzkiej – projektu edukacyjno-artystycznego poświęconego promocji kultury ludowej w postaci spotkań, warsztatów, potańcówek. W 2017 roku prowadzi badania terenowe oraz warsztaty na temat łęczyckiego śpiewu tradycyjnego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na co dzień występuje w: kapeli Kożuch (basy, śpiew) – wykonującej wiejską muzykę taneczną z okolic Łodzi, kapeli Odpoczno (basy, melodyka, śpiew) – łączącej elementy wiejskiej tradycji, współczesności i jazzu, oraz zespole wokalnym Z lasu, który śpiewa tradycyjne pieśni z Polesia – z terenu Ukrainy i Białorusi.

O koncercie:

Koncert poświęcony będzie łęczyckim melodiom weselnym – pieśni i przyśpiewki od śpiewaczek z okolic Łęczycy i Piątku oraz z nagrań archiwalnych. Wraz z Joanną Gancarczyk wystąpią członkinie Łęczyckiego Klubu Śpiewaczego (ŁKŚ):

Agata Butwiłowska - urodziła się w Białymstoku, mieszka w Łodzi. Z zawodu aktorka teatru lalek. Trochę śpiewa, trochę gra, trochę tańczy. Lubi podlaską przyrodę i muzykę Polski centralnej.

Marta Domachowska - etnolog, badaczka polskiej kultury ludowej, uczennica wiejskich śpiewaków, tancerzy i muzykantów. Współzałożycielka toruńskiej grupy „n obrotów” oraz Forum Muzyki Tradycyjnej. Od kilkunastu lat zgłębia, praktykuje i popularyzuje polskie tradycje muzyczne. Nacodzień zajmuje się edukacją i wydarzeniami muzycznymi w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Lubi jak jest do rymu i do taktu.

Katarzyna Rosik – śpiewa, tańczy, gra na bębenku, projektuje. Rzemiosło i wiedzę o muzyce i kulturze tradycyjnej zdobywa dzięki spotkaniom z wiejskimi mistrzami oraz poprzez pracę z nagraniami archiwalnymi. Gra w kapeli Katarzyny Zedel (radomskie), współtworzy zespoły śpiewacze MZK Toruń (kujawskie) i ŁKŚ (łęczyckie). Popularyzuje muzykę tradycyjną (warsztaty, wydarzenia), tworzy portal MuzykaTradycyjna.pl, członkini Forum Muzyki tradycyjnej.

Maria Stępień – absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi na kierunkach: skrzypce oraz muzykoterapia. Od 2011 roku zajmuje się polską muzyką tradycyjną. Gra w kapeli Dobrzeliniacy oraz Kożuch. Współorganizatorka cyklu Pograjka Łódzka, prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych oparte na tańcach i zabawach tradycyjnych z elementami muzykoterapii. Współpracuje z grupą LineAct, gra muzykę do spektakli.

© Rozdroża 2019
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)