Jagna Knittel

Etnolożka, dokumentalistka, śpiewaczka tradycyjna. Od 1997 roku zajmuje się dokumentowaniem muzyki tradycyjnej z terenów Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Od 2008 roku najważniejsze pole jej zainteresowań to Polesie (woj. Rówieńskie i Brzeskie). Jest założycielką zespołu Z Lasu, śpiewa również w zespole Warszawa Wschodnia. Organizatorka koncertów z udziałem wykonawców wiejskich z Ukrainy, wystaw fotograficznych poświęconych tematyce kultury ludowej. Realizatorka i koordynatorka projektów Stowarzyszenia Panorama Kultur, m.in. „Polesie. Pieśni i Ludzie”, „Spotkania na Polesiu – archaiczne pieśni we współczesnym świecie”, „Głosy Europy – białorusko-ukraińsko-polska współpraca artystyczna”. Jest reżyserką filmów dokumentalnych poświęconych kulturze tradycyjnej: „Takich pieśni sobie szukam”, „Wieś Swarycewycze”, „Olmany”, „Podwórko Jana Gacy”. Od 2010 roku współtworzy warszawski festiwal muzyki tradycyjnej „Wszystkie Mazurki Świata”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014).

O koncercie:

W koncercie przedstawię przede wszystkim moje ulubione pieśni z Polesia, z terenu Ukrainy i  Białorusi. Archaiczne liryki śpiewane w polu i w lesie, podczas pracy i zbierania jagód, pasienia krów. Zasłyszane bezpośrednio od ludzi starszego pokolenia, nagrywane podczas moich częstych podróży w te regiony. Uzupełnię je pieśniami z Kurpiów, drugiego bliskiego mi leśnego regionu. W tym wypadku będą to pieśni zaczerpnięte z archiwum ISPAN.

W koncercie będą mi towarzyszyły śpiewaczki z zespołu Z lasu (Joanna Gancarczyk, Julita Charytoniuk, Ewa Grochowska) i Warszawa Wschodnia (Joanna Górska i Justyna Piernik).

© Rozdroża 2019
Foto: Roman Reinfuss (ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)